top of page

Cirkulární podnikání / firemní prostředí

Dbáme na chytré znovuvyužití a recyklaci toho, co je dostupné. S výhledem do budoucna se nám jako smysluplné jeví cirkulární hospodářství a cirkulární architektura. Zasazujeme se o možnosti jejího zavedení a šíření do běžné praxe.

V nabídce je řada nových konceptů i ekonomických modelů, které mohou najít uplatnění v různých podmínkách. Vizualizace těchto principů v prostředí vaší firmy nebo prodejny může být skvělou příležitostí, jak zákazníkům vysvětlit celý model a přidanou hodnotu vašich produktů.

KNIHOVNA USP_www_vizu.jpg
bottom of page