DEKLARACE UDRŽITELNOSTI

Architects for future

V říjnu 2019 jsme otevřeli téma architekti a klimatická změna a na základě britské deklarace https://architectsdeclare.com a dalších národních mutací jsme představili vlastní verzi na www.deklarace2020.cz. Jednalo se o českou mutaci výzvy architektům a stavařům, abychom se společně pokusili snížit uhlíkovou stopu našeho počínání. Stavebnictví generuje cca 40 % vypouštěného CO2, a tak tu vidíme velký potenciál ke změně.

 

Aktuálně v ČR existují dvě platformy, kde jsou uvedeni ti, kteří se zavázali promítnout potřebná řešení do své praxe:

https://www.architects-for-future.cz https://cz.architectsdeclare.com 

Pod vedením Jana Soukupa vznikla Iniciativní skupina při České komoře architektů, jejímž úkolem je připravovat materiály pro lepší prezentaci potřeby změny architektury ve vztahu ke změnám klimatu a manuály pro architekty – jaké jsou například doporučené přístupy a možnosti v rámci navrhování udržitelné a ekologické architektury. 

FAVICON3.jpg

email:    studio@secondnature.cz

tel.:        +420 607 119 440

              +420 728 738 397

Naše studio kotví v coworku Přístav

Přístavní 7, Praha 7, 170 00 

© 2020 by Second Nature

  • Facebook - Second Nature
  • LinkedIn - Black Circle