top of page
dss_jarov_www_vizu1_edited.jpg

Baugruppe – Couhousing – Sdílené bydlení – Hausprojekty – Cooperative housing

O co se jedná

 

Na rozdíl od poměrně rozšířeného spolubydlení, které se zpravidla odehrává po kratší dobu a je motivováno primárně ekonomickými důvody v období studia nebo přechodné práce, se v ČR hovoří také o takzvaném blízkém sousedském bydlení, čímž se v současnosti souhrnně označuje pestrá škála forem společného bydlení motivovaných jinými potřebami.. Potřebami nalézt či vytvořit si místo plné přátelských vztahů jako protipól k budování individuálních hájemství, do nichž ale může začít zatékat, pokud se jednoduchá domluva na opravě střechy domu v SVJ stane neřešitelným problémem. Blízké sousedské bydlení proto není pouze o budování místa, nýbrž především o budování smysluplných a přátelských vztahů mezi jeho obyvateli, jde o tvorbu komunity a přátelského sousedství. Může mít velké množství podob a může se odehrávat v různých měřítcích od velmi těsné komunity několika jedinců sdílejících jednu domácnost až po opačný extrém, který má za cíl vytvořit něco na způsob tradiční české vesnice se skutečně vřelými vztahy (ano, i v současných vesnicích se ještě najdou takové výjimky). Právě to je hlavním, spojujícím motivem takových projektů. Finančně výhodnější stránka bydlení je pak až druhou, byť rovněž silnou motivací. Formy realizované v jiných zemích, nazývané pojmy jako cohousing, Baugruppe nebo Hausprojekte, se v ČR zatím objevují jen ojediněle. Důvodů je více, jak historických, tak v současnosti praktických. Nicméně s narůstajícím povědomím o těchto alternativách, zvyšujícími se nájmy v hlavním městě, ale i příslibem Prahy podpořit projekty Baugruppe, bude jistě mnoho překážek překonáno a o tyto formy bydlení se začne aktivněji zajímat ještě větší počet lidí. Již v současnosti o nich mnoho lidí ví a chtěli by se do nich zapojit. Ale již komplikace se sestavením skupiny zatím bývá překážkou pro všechny další kroky.

komunitni zahrada_small.jpg
krakenimages-Y5bvRlcCx8k-unsplash_small.

Náš pohled

 

My v takových projektech spatřujeme ještě větší potenciál, než je třeba nalezení někoho, kdo vám pohlídá děti, nebo sdílené prostory pro společenské akce či zahrádkaření. Prostřednictvím budování takových projektů se nabízí také obrovská příležitost ke změně kurzu stále více se individualizující společnosti. Je to možnost znovu začít propojovat nejen blízké přátele, které si obvykle vybíráme dobrovolně na základě společných hodnot a nastavení, ale také přátele těchto přátel a znovu tak budovat společenství založená na vůli a snaze se domluvit, tedy zdravé komunity. Vidíme příležitost, jak pod společným zájmem, kterým je vstřícné sousedské bydlení, budovat více pospolitou a manipulacím odolnou společnost. Ačkoli je jasné, že zejména z počátku nebudou takové projekty zcela pro každého, touha po nich podle ohlasů přibývá. I my sami chceme v takovém projektu žít. Všem zájemcům proto nabízíme primárně služby architekta a zprostředkovaně, či ve spolupráci službu projektového manažera, který vás provede celým projektem. Rozsah je vždy poměrně individuální, a proto vše ideálně proberme naživo na první nezávazné schůzce. :-)

bottom of page